Inwestycje i remonty

inwestycje/remonty w budynku

 

Wykonanie remontu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej wymaga podjęcia przez Wspólnotę uchwały, która powinna określać zakres i żródło finansowania prac.

Jeżeli planowana inwestycja będzie miała na celu termomodernizację budynku, konieczne będzie również podjęcie uchwały o zleceniu wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej.

W przypadku braku wystarczających środków na wykonanie prac remontowych, Wspólnota może pozyskać brakujące środki w postaci kredytu bankowego. Podstawą uzyskania kredytu bankowego, oprócz posiadania przez Wspólnotę zdolności kredytowej, jest podjęcie stosownej uchwały.

W zależności od planowanych inwestycji Wspólnoty mogą uzyskać kredyty:

  1. kredyt inwestycyjny,

  2. kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną,

  3. kredyt inwestycyjny z premia remontową.

Wspólnoty zarządzane przez AON wyręczamy w czynnościach związanych z przygotowaniem i rozliczeniem inwestycji, a w szczególności gwarantujemy:

  1. przygotowanie odpowiednich uchwał,

  2. uzyskanie pozwolenia na budowę,

  3. pozyskanie ofert,

  4. przygotowanie propozycji kredytowej,

  5. przygotowanie i złożenie wniosku kredytowego,

  6. prowadzenie rozliczenia inwestycji i kredytu.