Strona główna

Firma AON s.c. specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych. Na rynku obecni jesteśmy od 2003 roku.

Prowadzimy również działalność w zakresie pośrednictwa z obrocie nieruchomościami.

Firma AON reprezentowana jest przez :

Taisę Zielińską – licencjonowanego zarządcę nieruchomości

oraz

Piotra Zielińskiego – licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością prowadzone jest zgodnie z regulacjami Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o własności lokali i według postanowień Umowy o zarządzanie nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach tzw. zarządu zwykłego, w zakresie zleconym przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.